Kanker zet de wereld op zijn kop.

 

Een paar jaar geleden las ik voor het eerst over Wereldkankerdag. Mijn laatste chemotherapie was net succesvol afgerond, nieuwe informatie bleef na het intense traject nog niet zo goed hangen. Mijn energie was laag en de hulpbronnen om mij heen verdwenen. Ik las veel over kanker en de gevolgen ervan, maar vond het ontzettend spannend om daar begeleiding bij te zoeken.


Waarom 4 februari ‘de dag van kanker’ was, wist ik niet maar het sprak me aan dat alle vormen van kanker bij dit initiatief werden betrokken. Daarom zette ik ook mijn profielfoto op zijn kop om op die manier aandacht te vragen voor de impact van kanker.

 

 

4 februari = Wereldkankerdag

 

Maar waarom is er een Wereldkankerdag? En, waarom is dat op 4 februari?

Deze vraag hield mij bezig naar aanleiding van een bericht dat ik onlangs ontving van Lily Nieuwenhuizen vanuit de organisatie van Wereldkankerdag.
Zij schreef me dat Wereldkankerdag 2020 in het teken staat van het verbeteren van de regionale samenwerking en de verbinding tussen formele en informele netwerken.
 

Het is belangrijk dat de eerste en tweede lijn, maar ook de formele en informele zorg rondom kanker elkaar steeds beter weten te vinden. Een sterk regionaal netwerk met korte lijnen, gerichte verwijzing en de focus op de patiënt draagt in hoge mate bij aan het leveren van de juiste zorg op het juiste moment.*

Die doelstelling sluit aan bij KankerEnIk.nl. Wij zijn immers ook een informeel kanaal waarop tips en advies door en voor lotgenoten uitgewisseld worden.

 

En dus nam ik contact op met Lily Nieuwenhuizen en met de woordvoeder van KWF Kankerbestrijding, Annebel Schipper, om meer over Wereldkankerdag te weten te komen.

 

4 februari Wereldkankerdag

 

kanker zet de wereld op zijn kop

Een paar jaar geleden las ik voor het eerst over Wereldkankerdag. Waarom 4 februari ‘de dag van kanker’ was, wist ik niet maar het sprak me aan dat alle vormen van kanker bij dit initiatief werden betrokken. Daarom zette ik ook mijn profielfoto op zijn kop om op die manier aandacht te vragen voor de impact van kanker.

Elke De Klerk
Houdt zich na haar eigen ervaring met Hodgkin op verschillende manieren bezig met verbeteringen van de omstandigheden tijdens kanker. 

Gerelateerde producten

Geef kanker een gezicht
TOEPASSELIJKE KAART

Wereldkankerdag in Nederland, wat kunnen we verwachten?

 

Lily: Op 4 februari staat de wereld stil bij de impact van kanker. De gevolgen van een kankerdiagnose op patiënten en directe betrokkenen en de stijgende incidentiecijfers vergroten de druk op onze maatschappij.

 

Op Wereldkankerdag is er aandacht voor alle zorg en ondersteuning rondom kanker.
In Nederland zijn tal van organisaties actief, bijvoorbeeld op het gebied van preventie van kanker, (vroeg)diagnostiek, behandeling of psychosociale (na)zorg.

 

Op en rondom Wereldkankerdag organiseren aanbieders van zorg in Nederland open dagen, lezingen, verwenmomenten en andere activiteiten om hun aanbod onder de aandacht te brengen.

 

 

 

Wat is het doel van Wereldkankerdag?

 

Lily: Als je met kanker wordt geconfronteerd, staat je wereld op z’n kop. Hoe vertel je het de kinderen? Wat is een passende behandeling? Waar kun je terecht met je angst en je verdriet?

 

De weg naar de juiste zorg en ondersteuning is niet altijd duidelijk. Zorgaanbieders horen dan ook regelmatig dat mensen een hele zoektocht hebben afgelegd. Door middel van onze campagne voor Wereldkankerdag proberen we de beschikbare zorg meer in beeld te brengen.

 

Dit jaar ligt de nadruk van onze campagne op de samenwerking tussen formele en informele zorg. Het is in het belang van de patiënt dat het aanbod van de verschillende zorgverleners goed op elkaar is afgestemd en dat er goed en tijdig wordt doorverwezen. Zo kan de juiste zorg op het juiste moment worden geleverd.

Dat gaat steeds beter. We zien meer verbindingen, zoals tussen ziekenhuizen en inloophuizen. Want psychosociale zorg bij kanker is net zo vanzelfsprekend als medische zorg.

Heupriem voor het uitlaten van de hond

Wat hoop jij met Wereldkankerdag te bereiken?

 

Lily: Ik hoop dat mensen de impact van kanker beter gaan begrijpen, dat mensen met kanker en hun naasten de juiste zorg op het juiste moment ontvangen. Meer concreet: dat de Wereldkankerdag-activiteiten goed zullen worden bezocht door iedereen die interesse heeft of gewoon nieuwsgierig is.
Voor patiënten is de drempel van een bezoek aan het inloophuis soms best hoog. 
Op 4 februari is iedereen welkom.
Een gezamenlijk en vrijblijvend bezoekje op 4 februari kan de drempel verlagen waardoor mensen er later makkelijker naar binnen stappen.

 

 

Twintig jaar Wereldkankerdag, krijgt dat nog een bijzonder tintje?

 

Lily: De campagne is ieder jaar bijzonder! 😉
Het ene jaar focussen we bijvoorbeeld op de late gevolgen van kanker, het andere jaar vragen we aandacht voor naasten. Zo proberen we alle aspecten aan bod te laten komen.

Welke uitdagingen ziet KWF Kankerbestrijding voor zich in hoe de samenleving met kanker omgaat?

 

Annebel Schipper van KWF Kankerbestrijding: Gelukkig zijn er veel stappen gemaakt op het gebied van kankerbestrijding. Zo is 65% van de patiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven.


Dit betekent dat steeds meer mensen leven met of na kanker.
Op dit moment zijn dat er in Nederland ruim 800.000.

 

Wat je ziet is dat 86% van deze groep nog steeds klachten ervaart, zoals vermoeidheid, zenuwpijn of relatieproblemen. Kanker zet je wereld echt op z’n kop. Dat is een thema waar nog meer aandacht voor moet komen. Patiënten en hun omgeving weten hier nog weinig over en weten ook niet waar zij hulp kunnen vinden.

Daarom zetten we dit jaar met Wereldkankerdag in op de samenwerking tussen de organisaties in de kankerzorg. Zodat je als patiënt duidelijk de weg weet. Niet alleen op het moment van diagnose en behandeling, maar ook daarna.

 

Hoe kunnen mensen meedoen?

 

Lily: Er zijn veel manieren om deel te nemen.
Zet op of rond Wereldkankerdag bijvoorbeeld je profielfoto op sociale media op z’n kop en verwijs naar de website: 

 

www.wereldkankerdag.nl


Op de site vind je activiteiten waarvoor je je kunt inschrijven.

Ga eens op bezoek bij een inloophuis, bezoek een symposium over kanker op de werkvloer of leer over de fijne kneepjes van een oncologische massage.

Inspirerende mensen vertellen je meer over hun werk binnen de zorg rondom kanker. Inmiddels doen er al ruim 200 organisaties mee, je vind alle evenementen op de website van Wereldkankerdag.

Zorgaanbieders kunnen ook aandacht vragen voor de campagne via hun eigen kanalen (logo’s zijn te downloaden van de website van Wereldkankerdag). Als je via Wereldkankerdag meer aandacht wilt vragen voor jouw initiatief of iets wil organiseren stuur dan jouw logo en de url naar lily@wereldkankerdag.nl.

Nog mooier is het als zorgaanbieders, alleen of samen met andere zorgverleners, een activiteit of informatiemoment organiseren en dit aanmelden via https://wereldkankerdag.nl/aanmelding-evenement

 

 

Zet Wereldkankerdag in je agenda en vergroot het bewustzijn van de impact van kanker. Niet alleen voor patiënten en hun naasten, maar ook voor de uitdagingen die onze maatschappij gezamenlijk nog moet zien te overwinnen.

Auteurs: Elke De Klerk, Lily Nieuwenhuizen en Annebel Schipper

Redactie: Raphaël De Klerk

Datum: 16 januari 2020

Beeldmateriaal: Wereldkankerdag


 

Eboek Chemotherapie en ik

Twintig jaar Wereldkankerdag.
 

Op 4 februari 2000 werd er op een top in Parijs een verdrag gelanceerd waarin het belang van uitstekende kankerzorg werd omschreven. Het verdrag “The Cancer Charter” beschrijft onderwerpen zoals de politieke verantwoording, de discriminatie van kankerpatiënten, de financiële gevolgen van een kankerdiagnose en de educatie van het publiek om het taboe rondom kanker te doorbreken.
Ook werd vastgelegd dat 4 februari de dag zou worden van een jaarlijkse herdenking, zodat het belang van de afspraken in het nieuwe millennium niet verloren zou gaan.

Inmiddels bestaat Wereldkankerdag twintig jaar en er is in die tijd veel gebeurd.

Kort na de lancering werd in Nederland bijvoorbeeld het rookverbod ingevoerd, landelijke screeningen werden beter georganiseerd en tal van initiatieven maakten gebruik van de opkomst van het internet om mensen beter te informeren.
Het ‘K’ woord is tegenwoordig kanker.

 

Op een dag als Wereldkankerdag slaan alle organisaties de handen ineen en worden de krachten gebundeld om kanker bespreekbaar te maken.
Zo werden er in Nederland in de afgelopen jaren honderden activiteiten georganiseerd en is er wereldwijd veel meer aandacht voor goede zorg.

 

Wereldkankerdag is uitgegroeid in een positieve beweging waar iedereen aan mee kan doen. Steeds meer mensen verenigen zich om gezamenlijk een vuist te maken tegen angst, onwetendheid en zelfgenoegzaamheid.

Kanker zet je wereld op zijn kop

 

Zet in de week van 4 februari ook jou profielfoto op zijn kop als je meer aandacht wil vragen voor de zorg en ondersteuning rondom kanker. Je helpt daarmee mensen op de hoogte te brengen van de diverse initiatieven die beschikbaar zijn in tijden van kanker.

Voormalig Franse president Jaques Chirac neemt het boek "What to do when they say "It's Cancer" in ontvangst tijdens the World Summit Against Cancer op 4 februari 2000.

Meer dan 200 deelnemers nodigen jou uit

 

Op de website van Wereldkankerdag kun je alles lezen over de evenementen die in Nederland worden georganiseerd in het kader van Wereldkankerdag. Iedereen is welkom! Ga eens op bezoek bij een inloophuis, bezoek een symposium over kanker op de werkvloer of leer over de fijne kneepjes van een oncologische massage.

*In de zorg wordt de term eerstelijnszorg gebruikt voor zorg waar je direct gebruik van kunt maken. Zonder dat je een doorverwijzing nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan: huisarts, apotheek, fysiotherapie, tandarts, thuisverpleging enz.
Meestal staat de huisarts centraal in de eerstelijnszorg. De huisarts kan een doorverwijzing geven naar tweedelijnszorg als dat nodig is.
Voor tweedelijnszorg heb je dus een doorverwijzing nodig. Bijv. voor een specialist in het ziekenhuis of psychische hulp. Het verschil is vooral balangrijk voor een zorgverzekeraar.
Eerstelijnszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en voor tweelijnszorg kun je aanvullend zijn verzekerd. 

Het verschil tussen formele en informele hulp is, dat formele hulp door professionele zorgverleners wordt aangeboden (die daar ook betaald voor krijgen) en informele hulp ontvang je o.a. vanuit je sociale netwerk, mantelzorgers, wijkteams, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.