In onze algemene voorwaarden lees je precies welke informatie KankerEnIk.nl met jouw computer uitwisselt en hoe we dat zo veilig mogelijk doen. 

 

Onder 'Privacy' lees je alles over de gegevens die je bij ons achterlaat zoals cookies, e-mailadres en je gebruikersnaam. We beschrijven voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. 

 

In de 'Gebruikersvoorwaarden' vertellen we op welke manier mensen gebruik mogen maken van de website. Meestal gaat het vooral over wat je er niet mee mag doen, ook wij vinden het belangrijk om dat duidelijk uit te leggen. Het is een veiligheidsmaatregel voor jouw gegevens en die van ons.

KankerEnIk.nl werkt met verkopers (partners) samen. 
Onze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op het domein www.kankerenik.nl.

Zodra je deze website verlaat, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van een product, dan vervallen onze algemene voorwaarden en gelden de regels van de partner die je bezoekt. 

 

KankerEnIk.nl heeft geen van de producten op de webwinkel in eigen beheer, we verkopen niets direct van deze webpagina.
 

Onze algemene voorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast, blijf op de hoogte van onze wijzigingen en lees de algemene voorwaarden regelmatig door. 

Onze algemene voorwaarden

Privacy

1. Wie is wie? Wat is wat?

KankerEnIk.nl is eigenaar van en beheert de website www.KankerEnIk.nl.
Deze algemene voorwaarden beschrijven hoe KankerEnIk.nl omgaat met persoonlijke informatie die gebruikers achterlaten op de website. Het is belangrijk om te weten wat er met uw gegevens gebeurt, KankerEnIk.nl neemt privacy serieus. 

Wanneer u vrijwillig uw persoonlijke gegevens met ons deelt, dan stemt u ermee in dat wij deze gegevens mogen gebruiken om u te herkennen op het moment dat u de website nogmaals bezoekt. Wanneer u persoonlijke gegevens achterlaat binnen de omgeving van KankerEnIk.nl, dan geeft u aan dat de persoonlijke data verstuurd mag worden van uw systeem naar de servers van KankerEnIk.nl en naar de geautoriseerde partijen die genoemd worden. 

KankerEnIk.nl zal uw gegevens nooit delen met derden wanneer dat niet strikt noodzakelijk is en zal de gegevens nooit voor commerciële doeleinden gebruiken. 
 

Log Files.
Zoals veel andere websites verzamelen ook wij bepaalde informatie die automatisch in log files worden bewaard. Waaronder een internet protocol (“IP”) adres, het type browser waar u gebruik van maakt, de gegevens van uw Internet Service Provider (“ISP”), bezochte pagina’s en exit pagina’s, een dag- en tijdnotitie, en clickstream data. 

We gebruiken deze informatie om trends te kunnen analyseren zonder dat u daardoor wordt gehinderd. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe bezoekers zich door de website bewegen, om te kunnen bepalen of alles naar wens functioneert. 

Hoewel we geen routine aanhouden om deze data te associëren met persoonlijke gegevens, zijn wij wel in staat en kunnen we IP-adressen achterhalen van gebruikers. Dit is om eventueel misbruik van www.KankerEnIk.nl tijdig op te kunnen sporen en tot een halt te roepen.
 

Cookies.
Een Cookie is een klein stukje tekst die op uw systeem wordt bewaard. We gebruiken Cookies bijvoorbeeld om eerder ingevulde informatie gelijk klaar te zetten bij een terugkerend bezoek, zodat u niet alles opnieuw hoeft in te vullen. Maar ook om de laatstbezochte pagina weer direct te kunnen laden wanneer u hem per ongeluk heeft afgesloten. 

U kan Cookies eenvoudig verwijderen wanneer u dat wenst, bezoek hiervoor de help-sectie van uw internet browser. 

De meeste internetbrowsers bieden een optie om cookies tegen te houden. Dit voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert zonder dat u daarvan op de hoogte bent. U kunt ervoor kiezen om zelf bewuste keuzes te maken als het gaat om cookieacceptatie. We raden u aan om de cookies op KankerEnIk.nl in te schakelen om de functionaliteit van de website volledig te kunnen benutten.
 

2. Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor?

KankerEnIk.nl mag persoonlijke data en andere niet-persoonlijke data gebruiken om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de inhoud en de functionaliteit van de website, zodat wij onze bezoekers beter leren begrijpen en onze diensten continu kunnen optimaliseren.
 

3. Onze Disclosure van uw Persoonlijke en Niet-Persoonlijke gegevens.

KankerEnIk.nl is geen verhandelaar van persoonsgegevens. We beschouwen deze informatie als een belangrijk onderdeel van onze relatie met u en we zullen uw gegevens daarom vertrouwelijk behandelen. Binnen de vertrouwenskring worden een aantal partijen opgenomen die in de algemene voorwaarden worden vermeld.
Er zijn weliswaar omstandigheden denkbaar waarin wij toch gedwongen worden om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan een derde partij, zonder dat u daarvan op de hoogte hoeft te worden gesteld.
 

Deze situaties kunnen zijn:

Consultanten, medewerkers en gerelateerde derde partijen.
KankerEnIk.nl maakt, zoals veel andere bedrijven, weleens gebruik van de diensten van andere ondernemers om de organisatie soepeler te kunnen laten draaien. Deze partijen gaan altijd een overeenkomst aan met KankerEnIk.nl die hen verbiedt om emailadressen te gebruiken voor andere doeleinden.

Buiten de consultanten, medewerkers en gerelateerde derde partijen die hierboven werden beschreven, zal KankerEnIk.nl persoonlijke data op geen enkele manier met andere organisaties voor hun eigen promotionele doeleinden verhandelen, verhuren of ruilen.
 

Wettelijke verplichtingen.
We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke data te delen wanneer dat door de wet van ons wordt vereist en wanneer we het vermoeden hebben dat onze rechten beschermd moeten worden.

KankerEnIk.nl mag uw gegevens ook delen wanneer we in goed vertrouwen van de overtuiging zijn dat de actie nodig is om de rechten te beschermen en te verdedigen van de producten, de organisatie of de afbeeldingen. Ofwanneer, in ernstige gevallen, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of alle bezoekers in gevaar is.
 

Acceptatie
Behalve wanneer het gaat om bovenstaand beschreven gevallen zal u op de hoogte worden gesteld wanneer uw persoonlijke data gedeeld wordt met derde partijen, zodat u in de gelegenheid bent om daar bezwaar tegen te maken wanneer u niet wilt dat uw informatie wordt gedeeld. 

Wanneer uw persoonlijke data verandert, of wanneer u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten op de website, dan kun u uw gegevens corrigeren, wijzigen, updaten of deleten door de wijziging door te voeren op de website. In het onderdeel veelgestelde vragen staat beschreven hoe u dit proces eenvoudig kan voltooien. Mocht u hierover andere vragen hebben, dan kunt u KankerEnIk.nl bereiken via het emailadres contact@kankerenik.nl.

 

4. Externe Link

KankerEnIk.nl staat in contact met verschillende online verkopers. Ondanks dat er een affiliatie connectie bestaat, is er geen sprake van enige autoriteit tussen de onderling gekoppelde websites. 

Iedere gekoppelde website wordt vertegenwoordigd door een individuele organisatie met zijn eigen datacollectie en procedures. 
We zijn niet verantwoordelijk voor de voorwaarden die onze partners hebben opgesteld en hanteren. 
In die lijn kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor uw privacy met betrekking tot de inhoud van andere websites. 
KankerEnIk.nl wil de integriteit van de website bewaken en daarmee ook de bestemming van de links die wij publiceren. Wij waarderen het als u ons op de hoogte stelt van eventueel ongewenste resultaten die de door ons gepubliceerde links en koppelingen onverhoopt hebben opgeleverd.
 

5. Uitsluiting

Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de persoonlijke data informatie die wordt verzameld door KankerEnIk.nl, te weten e-mailadres, naam en wachtwoord.
Deze algemene voorwaarden hebben geen betrekking op andere gedeelde informatie die u heeft achter gelaten op KankerEnIk.nl. Waaronder, maar niet beperkt tot, de gegevens die worden verzameld op het publieke gedeelte van de website, zoals bedoeld voor de downloadtellers. 

6. Kinderen

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze diensten te gebruiken. Laat hen deze algemene voorwaarden lezen.
 

7. Veiligheid

We nemen redelijke veiligheidsmaatregelen in acht om bescherming te bieden tegen ongewenst gebruik of ongewenste wijzigingen in persoonlijke data. 
Persoonlijke data wordt beheerd in een beveiligde database en wordt altijd verstuurd via een encrypted SSL-protocol, mits dat door uw browser wordt ondersteund. 
Desondanks moet u zich realiseren dat geen enkele internet of e-mail request helemaal vrij is van mogelijke errors of lekken in de beveiliging. Vooral e-mail die vanuit de website wordt verstuurd is onderhevig aan veel dreigingen. Daarom is het altijd verstandig om extra alert te zijn op de informatie die u deelt via email.
 

8. Framing

KankerEnIk.nl maakt gebruik van de techniek framing. Tijdens framing kan er binnen een venster van KankerEnIk.nl content worden getoond van een andere externe website. Deze content is wel zichtbaar op de website van KankerEnIk.nl maar is geen eigendom. U kunt de algemene voorwaarden van de externe website doornemen om volledig op de hoogte te zijn van de informatie die wordt verzameld op een externe website.
 

9. Andere algemene voorwaarden

KankerEnIk.nl staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 67761860. Vanzelfsprekend houdt de website rekening met alle aan de Nederlandse ondernemingen gestelde eisen. Daaronder vallen de beeldrechten en een copyright regeling. De Nederlandse autoriteiten kunnen een beroep doen op de inhoud van de website, wanneer zij het belang daarbij aannemelijk kunnen maken.
 

10. Aanpassingen aan deze privacy policy

KankerEnIk.nl houdt zich het recht voor om deze privacy policy van tijd tot tijd aan te passen. Het is daarom verstandig om ze regelmatig door te nemen. Wanneer we wijzigingen doorvoeren in de manier waarop we uw persoonlijke data gebruiken, dan zullen we u indien mogelijk per e-mail informeren of door middel van het plaatsen van een melding daarvan op de homepagina van de website. Wanneer u na een informatieoverdracht gebruik blijft maken van deze website, dan mogen wij aannemen dat u akkoord gaat met de veranderingen die zijn doorgevoerd.

Gebruikersvoorwaarden

KankerEnIk.nl (KEI) helpt kankerpatiënten en hun naasten om eigen, moderne en praktische producten te vinden en legt de verbinding met verkoopadressen om de aanschaf van deze specifieke producten eenvoudiger te maken. Deze diensten worden aangeboden onder de volgende gebruikers bepalingen.
 

1. Privacy

U vindt onze uitgebreide privacyverklaringen in de hieraan voorafgaande gebruiksvoorwaarden. Leest u deze alstublieft aandachtig door om uzelf te informeren over onze privacy richtlijnen.
 

2. Algemeen

Hieronder volgen de richtlijnen voor gebruikers van de website, zowel bezoekers als affiliaties waarin aangegeven is op welke manier u de website KEI mag gebruiken. Mocht u het niet eens zijn met de bepalingen en u besluit om ze niet te accepteren, maak dan in dat geval geen gebruik van de website of de diensten van KEI. Wanneer u aangeeft de algemene voorwaarden te accepteren, dan geeft u tevens aan om de website te gebruiken volgens de hierna volgende gebruiksvoorwaarden, inclusief de eerder besproken privacy policy en de voorwaarden van KEI voor het aangaan van zakelijke dienstverlening.

KEI mag deze bepalingen op ieder gewenst moment herzien door een aangepaste versie op de website aan te bieden. 
De laatstgeplaatste versie van de algemene voorwaarden zijn de geldende voorwaarden, het is daarom raadzaam ze regelmatig door te nemen. Op het moment dat u gebruikt maakt van de website, dan geeft u automatisch aan akkoord te gaan met de geldende algemene voorwaarden. Zakelijke betrekkingen worden geinformeerd om deze voorwaarden door te nemen op het moment van de opdrachtbespreking, een verwijzing hiervoor is te vinden in onze offertes. 

Met de termen “gebruikers” en “u” worden bezoekers en affiliaties van de website aangeduid, die om welke reden dan ook hebben besloten om de website te bezoeken of te gebruiken. De term “reactie” wordt gebruikt in deze tekst om informatie aan te duiden die u heeft toegevoegd, gepubliceerd of afgebeeld binnen de omgeving van de website KEI.
 

3. Bevoegdheden

Door de website te bezoeken en door de algemene voorwaarden te accepteren, geeft u KEI het signaal dat u bevoegd bent en in staat bent om de website te gebruiken en dat u de bepalingen zoals zij in deze algemene voorwaarden worden omschreven zult opvolgen.
 

4. Licentie

Het is niet toegestaan om (onderdelen van) de website te downloaden (tenzij het pagina ‘caching’ betreft) of om (onderdelen van) de site aan te passen tenzij daar nadrukkelijk schriftelijke toestemming voor is gegeven door KankerEnIk.nl. Het is gebruikers verboden om data extractie technieken in te zetten om accountinformatie te genereren. 

Alle inhoud op de website KankerEnIk.nl is eigendom van KankerEnIk.nl en geen enkel onderdeel van de website mag worden gereproduceerd, gekopieerd, verkocht, verhandeld, bezocht of op welke manier dan ook worden uitgebuit voor enig commercieel doel, zonder de schriftelijke toestemming van KankerEnIk.nl 
Ieder ongeautoriseerd gebruik kan resulteren in een gerechtelijke procedure.
 

5. Beperkingen

De website mag niet ongeautoriseerd worden gebruikt om inhoud en materiaal te verzenden, te posten of te verspreiden. 
(I) Inachtname van de toepasselijke wet- of regelgeving, 
(II) Inachtname van auteursrecht, merkenrecht, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van de privacy, publiciteit of andere persoonlijke rechten van anderen. 
(III) Lasterlijke, obscene, bedreigende, beledigende of hatelijke uitingen worden niet getolereerd.

Het is tevens verboden om de beveiliging van de website te omzeilen of te schenden of pogingen daartoe te ondernemen. Zonder beperking met inbegrip van de volgende activiteiten: 
(I) Ongeautoriseerde toegang verschaffen tot data, accounts of het inloggen in een server wanneer dat niet is toegestaan. 
(II) Pogingen te ondernemen om de kwetsbaarheid van een systeem of het netwerk te testen, te scannen of op te sporen, zonder schriftelijke toestemming van KankerEnIk.nl. 
(III) Pogingen te ondernemen om de service naar elke gebruiker, host of netwerk te beïnvloeden, inclusief en zonder beperking, door middel van het verspreiden van een virus op de website, de website pogen te overbelasten, “flooding”, “spamming”, “mailbombing” of “crashen”. 

Pogingen die de veiligheid van het systeem of het netwerk schenden worden onmiddellijk geregistreerd en op de zwarte lijst geplaatst. 
 

6. Verboden toepassingen

Gebruikers mogen geen screendumps maken of andere beeldbevattende technieken gebruiken om Trademarks, logo’s, copyright afbeeldingen of andere informatie die oorspronkelijk tot een ander toebehoort (inclusief afbeeldingen, tekst, instellingen of formulieren) te bewerken, zonder dat KankerEnIk.nl daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Het is niet toegestaan om meta tags of welke andere verborgen tekst dan ook die door KankerEnIk.nl is gebruikt, over te nemen of aan te passen zonder schriftelijke toestemming van KankerEnIk.nl. 

Met acceptatie van de algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord om geen inhoud van de website van KankerEnIk.nl te zullen verhandelen, aan te passen of op enige andere manier voor gebruik (anders dan is bedoeld) aan te wenden. 

Ook is het niet toegestaan om inhoud na te maken, te kopiëren, uit te stallen, te publiceren, publiekelijk voor te dragen, te verspreiden of om content op enige manier publiekelijk te gebruiken, voor doeleinden die niet door KankerEnIk.nl worden herkent. Publiekelijke verwarring kan de kwaliteit van KankerEnIk.nl of een van de aangesloten verkopende partijen beschadigen. 

U gaat er mee akkoord dat u op geen enkele van de genoemde manieren of op enige andere wijze het gebruik of de vormgeving van KankerEnIk.nl zult misbruiken. Iedere code die door KankerEnIk.nl wordt gecreëerd om de weergave van producten te kunnen realiseren behoort tot het copyright en mag niet door andere partijen worden aangewend.

KankerEnIk.nl is niet verplicht om materiaal van gebruikers te monitoren. Wanneer u van mening bent dat de website op een of andere manier de voorwaarden overschrijdt of u op de hoogte bent van activiteiten die in strijd zijn met de algemene voorwaarden, neemt u dan contact op met KankerEnIk.nl. 

Wanneer KankerEnIk.nl attent wordt gemaakt op tegenstrijdigheid met deze algemene voorwaarden, dan zullen deze aanwijzingen verder worden onderzocht. KankerEnIk.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gebruikers die zulke activiteiten bedrijven. Wij kunnen wel de verantwoordelijke partijen aanspreken of de toegang ontzeggen.
 

7. Copyright

Alle content op de website, zoals tekst, grafische vormgeving, logo’s, iconen, afbeeldingen, data compilaties en software, is eigendom van KankerEnIk.nl en beschermd door het Nederlands eigendomsrecht en internationale copyright rechten. De compilatie van alle content op deze website is exclusief eigendom van KankerEnIk.nl en beschermd door Nederlandse en internationale copyright rechten. 
Alle software die gebruikt wordt op deze website is eigendom van KankerEnIk.nl of van de leveranciers en beschermd door Nederlandse en Internationale copyright rechten.
 

8. Disclaimer van garanties en beperking van aansprakelijkheid

KankerEnIk.nl opereert vanuit eigen inzicht, de inzichten van ervaringsdeskundigen en vooraanstaande publicaties. Er wordt geen wetenschappelijke grondslag voor de collectie aangeboden en er kunnen geen medische feiten worden onttrokken aan de informatie op de website.
KankerEnIk.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele averechtse effecten die worden ondervonden naar aanleiding van het gebruik van producten die werden gepubliceerd of problemen die men ondervindt naar aanleiding van de informatie op de website. Wij zijn hiervan wel graag op de hoogte zodat wij ons aanbod kunnen herzien.

 

9. Affiliaties en zakelijke overeenkomsten
KEI sluit regelmatig overeenkomsten af met partijen (affiliaties) die gebruik willen maken van het netwerk en de exposure van KEI. Deze organisaties zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en er is sprake van een bevoegd rechtspersoon. Affiliaties blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de bruikbaarheid en de veiligheid van hun waren. Op het moment dat een bezoeker de website KankerEnIk.nl verlaat middels een externe link, vervalt de verantwoordelijkheid van KEI en wordt deze overgedragen aan de desbetreffende affiliatie.

 

9.1 Geldigheid van overeenkomst
Een voorstel van KEI heeft een geldigheid van twee weken.  Overeenkomsten worden schriftelijk bevestigd middels een akkoord van de affiliatie. 
Affiliaties ontvangen voor publicatie een link waarop zij hun promotie kunnen controlleren. Bij een schriftelijk akkoord wordt de promotie beschikbaar gesteld aan de bezoekers van de website en eventuele andere promotionele exposure kanalen die in de offerte fase worden vastgesteld. 

 

Het staat KEI vrij om content te verwijderen wanneer de gegevens niet meer overeenstemmen met de gegevens die coresponderen met een product van de affiliatie. Tenzij nadrukkelijk anders overeen is gekomen staat het KEI vrij om publicatie op de website KankerEnIk.nl naar eigen inzicht te verplaatsen of te annuleren. 

 

9.2 Plaatsingstemijn

Productplaatsingen en advertenties worden na akkoord van de opdrachtgever voor een periode van maximaal 6 maanden geplaatst, tenzij anders overeengekomen. 
Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om hun plaatsing te verlengen voor een periode van opnieuw 6 maanden door een nieuwe betaling over te maken. Opdrachtgevers worden twee weken voordat het termijn ten einde is hiervan op de hoogte gesteld.

 

9.3 Betalingsvoorwaarden

Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum middels een overschijving per bank in euro´s, ten behoeve van KEI onder vermelding van het kenmerk en het bekendgemaakte factuurnummer. Indien een affiliatie niet tijdig betaald dan volgt er een herinnering. Hierin wordt aangekondigd dat er sprake is van verzuim en dat de affiliatie de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn bij overschrijding van de wettelijke richtlijnen omtrend betaling van facturen. Op het moment van verzuim staat het KEI vrij om reeds gepubliceerde content van de affiliatie te verwijderen van zowel de domeinen als de sociale kanalen die worden beheerd door KEI. 

Affiliatie's in verzuim worden gehouden aan de verantwoordelijkheid voor eventuele vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen en alle andere kosten die te maken hebben met het niet nakomen van verplichtingen. 
 

9.4 Aansprakelijkheid
KEI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van, door of namens affiliatie verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 

10. Geldende wettelijke verplichtingen

De Website KankerEnIk.nl verhoudt zich tot de Nederlandse wet, door deze algemene voorwaarden te accepteren geeft u aan dat de Nederlandse wet ook op u van toepassing is.
 

11. Website beleid en wijzigingsbeleid

KankerEnIk.nl behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te mogen brengen aan de website en aan de algemene voorwaarden. Wanneer de geldigheid van een onderdeel in de algemene voorwaarden wordt geschrapt of niet meer van toepassing is, dan heeft dit geen effect op de andere onderdelen van deze algemene voorwaarden.
 

12. Ons postadres

KankerEnIk.nl
Essenburgstraat 39c
3022MC Rotterdam
Nederland